Një veshje plotësisht aktive që zgjat për një periudhë të zgjatur për çdo aplikim

Në Nordic Chem (Kimikatet Nordike) ne i përmbahemi periudhës sonë kohore për mbrojtjen dhe bëjmë të pamundurën për t’i siguruar klientëve tanë një veshje aktive antimikrobike për atë periudhë kohore.

Për të siguruar një veshje plotësisht aktive që zgjat për një periudhë të zgjatur për çdo aplikim, Kimikatet Nordike u siguron të gjithë instaluesve të regjistruar një komplet testimi antimikrobik.

Mundëson një nivel krejt të ri mbrojtës

Në pikën e aplikimit, instaluesit vendosin tabela informuese të testeve në zona të veçanta të sipërfaqeve që po vishen. Gjysma e tabelës informuese të testeve vishet dhe gjysma tjetër mbetet e patrajtuar. Instaluesi do të kthehet në ambientet tuaja çdo 30 ditë me një solucion i cili teston aktivitetin e pranisë së një biocidi mbi sipërfaqet.

Kjo kryhet në prani të përfaqësuesit tuaj të biznesit. Solucioni testues do të aplikohet në të dyja faqet e tabelës informuese dhe në faqen e tabelës informuese të testeve që ka qenë e veshur, solucioni duhet të ndryshojë ngjyrë. Në faqen e patrajtuar, solucioni duhet të mbetet i pandryshuar.

Nordic Chem Antimicrobial Coating