Një zgjidhje unike për testimet e kimikateve në treg

Në pikën e aplikimit, instaluesit vendosin tabela informuese të testeve,në zona të veçanta ose në zona të dukshme të sipërfaqeve që po vishen. Një prej tabelave informuese do të vishet dhe tabela tjetër informuese do të qëndrojë e patrajtuar. Instaluesi do të kthehet në ambientet tuaja çdo 15/30 ditë (për t’u diskutuar me aplikuesin profesionist) me një solucion testues i cili teston aktivitetin e pranisë së një biocidi mbi sipërfaqet.

Nordic Chem Testing Kit

Kjo kryhet në prani të përfaqësuesit tuaj të biznesit. Solucioni testues do të aplikohet në të dyja tabelat informuese dhe në tabelën e veshur, solucioni duhet të njollosë sipërfaqen. Në faqen e patrajtuar, solucioni nuk duhet të njollosë sipërfaqen. Solucioni testues do të njollosë një sipërfaqe nëse Veshja Antimikrobike është ende e pranishme dhe aktive mbi sipërfaqe.

Kjo vjen për shkak të solucionit testues i cili është bërë bashkë me Veshjen tonë Antimikrobike. Kompleti i testimit i siguron klientit pohimin se veshja është ende aktive mbi sipërfaqe dhe se ajo është duke asgjësuar në mënyrë të vazhduar bakteret dhe viruset që bien në kontakt me sipërfaqen e trajtuar.

Kthimi në biznes, një hap përpara!

Fokusi i Kimikateve Nordike është rikthimi i bizneseve në funksionimin normal dhe me rentabilitet. Ne jo vetëm furnizojmë me teknologjinë më të përparuar për mbrojtje afatgjatë të ambienteve tuaja por gjithashtu ndihmojmë bizneset të tregojnë nismën e tyre. Veshja dhe nisma aplikohet nga profesionistë të trajnuar dhe ekipi ynë në selinë qendrore është gati dhe i gatshëm të përshtatet dhe përmbushë nevojat e çdo biznesi.