Thelbësore

Çdo gjë që biznesit tuaj do t'i duhet për të filluar aplikimin e veshjes sonë premium antimikrobike!
Nordic Chem Testing Kit

Aplikuesit

Ne rekomandojmë shumë përdorimin e pajisjeve të aplikimit që ofron Nordic Chem.
Pajisja Power Mister e Nordic Chem (Kimikateve Nordike)
Nordic Chem E-Sprayer
Dezinfektuesi BMG 56 i Nordic Chem (Kimikateve Nordike)

Jini në avantazh ndaj konkurrentëve tuaj!

Kimikatet Nordike do të udhëzojnë çdo biznes ose markë përmes procesit të përfshirjes së antimikrobikëve tanë në produktin tuaj. Ne do të përfshihemi përgjatë gjithë procesit, qoftë ky hulumtimi dhe zhvillimi, procesi zbatimi apo certifikimi të testimit. Ju mund të jeni të sigurt, organizata juaj do të marrë produktin dhe shërbimin e Kimikateve Nordike me pritshmëritë më të larta tuajat.