En helt aktiv beläggning som varar under en längre period per applicering

På Nordic Chem står vi för vår skyddstid och går det extra steget för att säkerställa våra kunder en aktiv antimikrobiell beläggning under den tidsperioden.

För att säkerställa en helt aktiv beläggning som varar under en längre period per applikation, ger Nordic Chem alla registrerade installatörer ett antimikrobiellt testpaket.

Möjliggör en helt ny skyddsnivå

Vid appliceringstillfället placerar installatören teststickers på diskreta delar av ytorna som beläggs. Hälften av testetiketten är belagd och den andra halvan lämnas obehandlad. Installatören återvänder till dina lokaler var 30: e dag med en lösning som testar för aktiviteten av närvaron av en biocid (antimikrobiell aktivitet) på ytorna.

Detta görs i närvaro av din företagsrepresentant. Testlösningen kommer att appliceras på båda sidor av klistermärket och på sidan av testetiketten som har belagts bör lösningen ändra färg. På den obehandlade sidan bör lösningen vara oförändrad.

Nordic Chem Antimikrobiell beläggning