Beläggningen förblir fullt aktiv i lång tid efter varje applicering

Hos Nordic Chem står vi för angiven skyddstid. Vi går ett extra steg för att säkerställa att våra kunders antimikrobiella beläggning verkligen är aktiv under angiven tidsperiod.

För att kontrollera att beläggning förblir helt aktiv under en längre period för varje applicering, så förser Nordic Chem alla registrerade installatörer med ett antimikrobiellt provkit.

Uppnå en helt ny skyddsnivå

Vid appliceringen fäster Installatören självhäftande provlappar på den yta som skall beläggas, antingen diskret eller väl synligt. Halva provlappen har beläggning, den andra hälften lämnas obehandlad. Installatören kommer tillbaka till dina lokaler en gång i månaden med en provlösning som visar hur biocidprodukten verkar (bakteriedödande) på ytorna.

Detta görs i närvaro av din företagsrepresentant. Provlösningen appliceras på provlappens båda änder. Provlösningen bör ändra färg på den belagda änden av provlappen. På den obehandlade änden bör lösningen inte förändras.

Nordic Chem Antimikrobiell beläggning