Nordic Chem Initiativ för ytskydd

Syftet med Nordic Chem-initiativet för ytskydd är att hjälpa företag att kommunicera de åtgärder de har vidtagit för att förhindra viral och bakteriell ytkontaminering. Initiativet baseras på oberoende Nordic Chem-godkända installatörer som rapporterar tillbaka till Nordic Chem HQ efter en ytbehandling av lokalerna.

Nordic Chem medvetenhetsklistermärke

Efter installationen av Nordic Chem Antimikrobiell beläggning har företagets ägare rätt till följande som en pågående gratis tjänst:

1. Medvetenhetsintyg som ska placeras i lokalerna.
2. En onlinebanner som länkar till en teknologisida och kan placeras på företagets webbplats eller sociala mediekanaler. Den är utformad för att utbilda besökarna om de ytskyddsåtgärder som ditt företag har vidtagit.
3. Kundtjänst per telefon och e-post tillhandahålls 7 dagar i veckan till företaget och dess passagerare.

Återgår till affärer ett steg före!

Nordic Chem fokuserar på att återställa företag till normal drift och lönsamhet. Vi tillhandahåller inte bara den mest avancerade tekniken för långsiktigt skydd av dina lokaler utan hjälper också företag att visa sitt initiativ. Beläggningen och initiativet tillämpas av utbildade proffs och vårt team på HQ är redo och villiga att anpassa och uppfylla varje företags behov.