Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen till Nordic Chem Online-utbildning

Grattis, du är i nästa steg för att bli en certifierad Nordic Chem-installatör med den mest omfattande utbildningen.

Nordic Chem tar skyddsytor under längre perioder per applikation på allvar, varför alla installatörer av Nordic Chems antimikrobiella beläggning bör utbildas och certifieras av oss för att säkerställa att appliceringen av vår beläggning utförs på ett professionellt och korrekt sätt.

I den här utbildningen behandlar vi följande:


 • Allmänbildning:
  • Vad är en antimikrobiell beläggning
  • Skillnaderna mellan en antimikrobiell beläggning och vanliga desinfektionsmedel
  • Hur beläggningen avslutar bakterier och virus
  • Vilken personlig skyddsutrustning ska användas vid applicering av vår beläggning
 • Nordic Chem Antimikrobiell beläggning:
  • Förberedelse av klient före ansökan
  • Exakt sätt att späda ut vår beläggning
  • Korrekt förberedelse och tillämpning för olika sektorer
  • Använd en elektrostatisk spruta och ULV Fogger
  • Testa och certifiera en antimikrobiell beläggning på en yta
  • Följ riktlinjerna för korrekt applicering