Antimikrobiellt skydd för ytor & medvetenhetsinitiativ

certifikat.

Provat enligt standarder

Nordic Chem vill vara den antimikrobiella beläggning som provats mest och uppfyller europeiska standarder. Nedanstående har bl.a. redan provats och uppfylls:

 • ISO 21702 (effektivt i 30 dagar mot humant coronavirus)
 • ISO 21702 (effektivt i 60 dagar mot humant coronavirus)
 • ISO 21702 (effektivt i 90 dagar mot humant coronavirus)
 • EN 14476 - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av virusdödande effekt inom medicinområdet (fas 2, steg 1)
 • EN 1276 - Utvärdering av kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel med avseende på bakteriedödande egenskaper
 • Hudirritation enligt OECD:s testriktlinje 439

Testresultat tillhandahålls på begäran. Kontakta oss här.

Utbildning.

Professionell installatör

Bli professionell installatör av Nordic Chem Antimicrobial Coating! Genomgå vår onlineutbildning som omfattar:
 • Applicering av antimikrobiell beläggning
 • Rätt användning av vår E-Sprayer
 • Rätt användning av vår Power Mister
 • Effektiv användning av vårt provkit
 • Och mycket mera

covid-19.

Boka nu!

Visa dina anställda och dina kunder att du bryr dig genom att tillämpa det mest omfattande hygienprogram som finns idag för ytor! Nordic Chem är inte bara en produkt. Det är också ett program som företagsledaren kan använda för att visa prov på initiativ och påskynda återgången till full drift.

Nordic Chem

Antimikrobiellt skydd för ytor & Medvetenhetsinitiativ

Nordic Chem erbjuder skyddslösningar för ytor inom ett stort antal industrigrenar, privata enheter, statliga institutioner och tillverkare.

Lösningarna sprids för att sänka företagens finansiella kostnader och samtidigt öka allmänhetens säkerhet i världen. Vi har säte i Sverige och tillverkning i Belgien.

Vi vill hjälpa europeiska företag att öka hygiensäkerheten i deras lokaler och förmedla ett budskap om välbefinnande till dem som vistas där.

Detta uppnår vi genom att kombinera Nordic Chem:s antimikrobiella beläggning med ett medvetenhetsprogram som alla företag lätt kan genomföra.

Affärsinitiativ

Syftet med Nordic Chem-programmet är inge lugn till dem som vistas i kommersiella lokaler och påskynda verksamhetens återgång till normal drift och lönsamhet, både under och efter pandemin.

Affärsskydd

Nordic Chem Antimicrobial är en ihållande ytbeläggning som skapar en ogästvänlig ytmiljö för mikroorganismer, bakterier och virus. Den långvariga beläggningen sitter kvar trots regelbunden rengöring och desinfektion, och ger ytterligare skydd mellan rengöringspassen.

Logistik och transport

Har du en kommersiell flotta med fartyg, bilar, lastbilar eller kollektivtrafik, så erbjuder Nordic Chem Antimicrobial en lösning med ett program för att starkt minska bakteriernas spridningen inne i fordonen och öka besättningens, förarnas och användarnas förtroende och välbefinnande.

Skyltning

Nordic Chem Antimicrobial används på inomhusskyltar i hela världen. I samarbete med Modulex erbjuder Nordic Chem en exklusiv efterbehandling med "Sign Protect" som redan säljs i hela Europa.

Antimikrobiell tillsats

Föreställ dig en säker värld!

En mångsidig antimikrobiell tillsats som lämpar sig för nästan alla material och vätskor

Nordic Chem:s antimikrobiella ytskydd kan användas som tillsats vid tillverkningen av många material och lösningar.

Tillsatsen påverkar inte produktens utseende och ger följande fördelar: virusdödande, bakteriedödande, mögeldödande, svampdödande, luktbekämpande, förebygger bakterie- och virusmutation, luktfri, icke-frätande, attraherar och genomborrar negativt laddade patogener.

Tillsatsen har redan använts framgångsrikt i fordonsbeläggningar, skyltning och textilindustrin.

Kontakta vårt FoU-team för att ta reda på hur vår tillsats kan ingå i din tillverkningsprocess.

Textil

Fordon

Möbler

Inomhusskyltning

Medicinsk utrustning

Industri

Nordic Chem

Få övertaget mot dina konkurrenter!

Hos Nordic Chem har teamet två huvudmål.
1. Förbättra företagens ythygiennivå med ett hållbart program och beläggning som främjar kundförtroende och säkerhet på arbetsplatsen.
2. Erbjuda Nordic Chem antimikrobiella tillsatser till många produkter och industrier för att ge dem försprång i förhållande till konkurrenterna. Både beläggning och initiativ tillämpas av utbildade yrkesmänniskor. Vårt team diskuterar gärna anpassningar för att uppfylla just ditt företags behov.

+46 70 850 23 30
info@nordicchem.com