Μια πλήρως ενεργή επίστρωση που διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ανά εφαρμογή

Στο Nordic Chem υποστηρίζουμε τον χρόνο προστασίας μας και κάνουμε το επιπλέον βήμα για να διασφαλίσουμε στους πελάτες μας μια ενεργή αντιμικροβιακή επίστρωση για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Για να εξασφαλιστεί μια πλήρως ενεργή επίστρωση που διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ανά εφαρμογή, το Nordic Chem παρέχει σε όλους τους εγγεγραμμένους εγκαταστάτες ένα κιτ δοκιμής αντιμικροβιακών.

Επιτρέπει ένα εντελώς νέο επίπεδο προστασίας

Στο σημείο εφαρμογής οι εγκαταστάτες τοποθετούν δοκιμαστικά αυτοκόλλητα σε ξεχωριστά μέρη των επιχρισμένων επιφανειών. Το μισό από το αυτοκόλλητο δοκιμής είναι επικαλυμμένο και το άλλο μισό αφήνεται χωρίς θεραπεία. Ο εγκαταστάτης θα επιστρέφει στις εγκαταστάσεις σας κάθε 30 ημέρες με μια λύση που ελέγχει τη δραστηριότητα της παρουσίας ενός βιοκτόνου (αντιμικροβιακή δραστηριότητα) στις επιφάνειες.

Αυτό γίνεται παρουσία του εκπροσώπου της επιχείρησής σας. Η δοκιμαστική λύση θα εφαρμοστεί και στις δύο πλευρές του αυτοκόλλητου και στην πλευρά του αυτοκόλλητου δοκιμής που έχει επικαλυφθεί, το διάλυμα πρέπει να αλλάξει χρώμα. Από την ανεπεξέργαστη πλευρά, το διάλυμα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο.

Αντιμικροβιακή επίστρωση Nordic Chem