Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2021

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαία έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται σε ενικό ή πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου:

λογαριασμός σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Επιχείρηση, για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), αναφέρεται στην Εταιρεία ως η νομική οντότητα που συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των Καταναλωτών και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των Καταναλωτών ή για λογαριασμό των οποίων αυτές οι πληροφορίες συλλέγεται και ότι μόνο του, ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών, που δραστηριοποιείται στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.

Εταιρία (αναφέρεται ως «η Εταιρεία», «Εμείς», «Εμείς» ή «Μας» στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται στο HYDROSILEX EUROPE AB, Stinas vag 4, 439 53 Asa.

Για τους σκοπούς του GDPR, η Εταιρεία είναι ο Ελεγκτής Δεδομένων.

Καταναλωτής, για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της Καλιφόρνια. Ένας κάτοικος, όπως ορίζεται στη νομοθεσία, περιλαμβάνει (1) κάθε άτομο που βρίσκεται στις ΗΠΑ για άλλο εκτός από προσωρινό ή παροδικό σκοπό, και (2) κάθε άτομο που κατοικεί στις ΗΠΑ και είναι εκτός ΗΠΑ για προσωρινό ή παροδικός σκοπός.

Μπισκότα είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στην κινητή συσκευή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, που περιέχει τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο μεταξύ των πολλών χρήσεών του.

Χώρα αναφέρεται: Σουηδία

Ελεγκτής δεδομένων, για τους σκοπούς του GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία όπως υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.

Μην παρακολουθείτε (DNT) είναι μια ιδέα που έχει προωθηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, ιδίως από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), για τη βιομηχανία του Διαδικτύου να αναπτύξει και να εφαρμόσει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να ελέγχουν την παρακολούθηση των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων σε ιστότοπους .

Σελίδα θαυμαστών του Facebook είναι ένα δημόσιο προφίλ που ονομάζεται Nordic Chem που δημιουργήθηκε ειδικά από την Εταιρεία στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, προσβάσιμο από https://www.facebook.com/NordicChem/

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

Για τους σκοπούς του GDPR, Προσωπικά δεδομένα σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς, όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τους φυσικούς, φυσιολογικούς, γενετικούς, διανοητικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς Ταυτότητα.

Για τους σκοπούς του CCPA, Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που προσδιορίζει, σχετίζεται, περιγράφει ή είναι ικανή να συσχετιστεί, ή θα μπορούσε εύλογα να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με Εσάς.

Πώληση, για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει πώληση, ενοικίαση, απελευθέρωση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταφορά ή άλλη επικοινωνία προφορικά, γραπτώς, ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, τα προσωπικά στοιχεία του Καταναλωτή σε άλλη επιχείρηση ή τρίτο μέρος για χρηματικό ή άλλο πολύτιμο τίμημα.

Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

Πάροχος υπηρεσιών σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε εταιρείες τρίτων ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή την παροχή βοήθειας στην Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία. Για τους σκοπούς του GDPR, οι πάροχοι υπηρεσιών θεωρούνται επεξεργαστές δεδομένων.

Δεδομένα χρήσης αναφέρεται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Δικτυακός τόπος αναφέρεται στο Nordic Chem, προσβάσιμο από www.nordicchem.com

Εσείς σημαίνει το άτομο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή την εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), μπορείτε να αναφέρεται ως Υποκείμενο Δεδομένων ή ως Χρήστης καθώς είστε το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την αναγνώρισή σας. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ονομα και επίθετο

Τηλεφωνικό νούμερο

Διεύθυνση, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη

Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η έκδοση προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες, η μοναδική συσκευή αναγνωριστικά και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω ή μέσω κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής σας συσκευής, της διεύθυνσης IP της κινητής σας συσκευής, του κινητού σας λειτουργικό σύστημα, τον τύπο του κινητού προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω ή μέσω κινητής συσκευής.

Παρακολούθηση τεχνολογιών και cookie

Χρησιμοποιούμε Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στην υπηρεσία μας και την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι φάροι, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της υπηρεσίας μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Cookies ή Cookies Browser. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookie ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας. Εάν δεν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίψει τα Cookies, η Υπηρεσία μας μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies.
 • Cookies Flash. Ορισμένες δυνατότητες της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν τοπικά αποθηκευμένα αντικείμενα (ή Flash Cookies) για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία μας. Η διαχείριση των Flash Cookies δεν γίνεται από τις ίδιες ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Cookies Browser. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαγράψετε τα Flash Cookies, διαβάστε "Πού μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις για απενεργοποίηση ή διαγραφή τοπικών κοινόχρηστων αντικειμένων;" διαθέσιμο στο https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Ορισμένες ενότητες της Υπηρεσίας μας και τα email μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (αναφέρονται επίσης ως καθαρά gif, ετικέτες εικονοστοιχείων και gif μονής πίξελ) που επιτρέπουν στην Εταιρεία, για παράδειγμα, να μετράει χρήστες που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες ή άνοιξε ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία του ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγραφή της δημοτικότητας μιας συγκεκριμένης ενότητας και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

Τα cookie μπορεί να είναι Cookies "Persistent" ή "Session". Τα μόνιμα cookie παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Μάθετε περισσότερα για τα cookie: Τι είναι τα Cookies;.

Χρησιμοποιούμε τόσο τα Συνεδριακά όσο και τα Μόνιμα Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

Απαραίτητα / απαραίτητα μπισκότα

Τύπος: Cookies περιόδου σύνδεσης

Διαχειρίζεται από: Εμείς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου και να σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις δυνατότητές του. Βοηθούν στον έλεγχο ταυτότητας χρηστών και στην αποτροπή της παράνομης χρήσης λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρέχονται και Χρησιμοποιούμε αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Πολιτική Cookies / Cookies Acceptance Cookies

Τύπος: Μόνιμα Cookies

Διαχειρίζεται από: Εμείς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο.

Cookies λειτουργικότητας

Τύπος: Μόνιμα Cookies

Διαχειρίζεται από: Εμείς

Σκοπός: Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσής σας ή την προτίμηση γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας παρέχει μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε να πρέπει να εισάγετε ξανά τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Cookies παρακολούθησης και απόδοσης

Τύπος: Μόνιμα Cookies

Διοικείται από: Τρίτα μέρη

Σκοπός: Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies ενδέχεται να σας προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα ως μεμονωμένο επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πληροφορίες που συλλέγονται συνήθως συνδέονται με ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό που σχετίζεται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Cookies για να δοκιμάσουμε νέες σελίδες, δυνατότητες ή νέες λειτουργίες του Ιστότοπου για να δούμε πώς αντιδρούν οι χρήστες μας σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies ή την ενότητα Cookies της Πολιτικής απορρήτου μας.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή και συντήρηση της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας: για να διαχειριστείτε την εγγραφή σας ως χρήστης της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες της Υπηρεσίας που έχετε στη διάθεσή σας ως εγγεγραμμένος χρήστης.
 • Για την εκτέλεση συμβολαίου: την ανάπτυξη, συμμόρφωση και ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με εμάς μέσω της Υπηρεσίας.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις συμβατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο ή λογικό για την εφαρμογή τους.
 • Για να σας παρέχουμε με ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες για άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε παρόμοια με αυτά για τα οποία έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει πληροφορίες, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λάβετε τέτοιες πληροφορίες.
 • Για να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας: Για να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας σε εμάς.
 • Για να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αναπτύξουμε και να προβάλλουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις (και συνεργαζόμαστε με τρίτους προμηθευτές που το κάνουν) προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας ή / και στην τοποθεσία σας και για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά τους.
 • Για μεταφορές επιχειρήσεων: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να αξιολογήσουμε ή να πραγματοποιήσουμε συγχώνευση, εκποίηση, αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, διάλυση ή άλλη πώληση ή μεταβίβαση ορισμένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων μας, είτε ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα είτε ως μέρος της πτώχευσης, εκκαθάρισης ή παρόμοιας διαδικασίας, στα οποία τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε από εμάς για τους χρήστες της Υπηρεσίας μας συγκαταλέγονται μεταξύ των μεταβιβαζόμενων στοιχείων
 • Για άλλους σκοπούς: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, προσδιορισμός τάσεων χρήσης, προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών και αξιολόγηση και βελτίωση της Υπηρεσίας, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του μάρκετινγκ και της εμπειρίας σας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με παρόχους υπηρεσιών: Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας, να διαφημίζουμε σε τρίτους ιστότοπους σε εσάς μετά την επίσκεψή σας στην υπηρεσία μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Για μεταφορές επιχειρήσεων: Μπορούμε να μοιραστούμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή απόκτηση όλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Με συνεργάτες: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους συνεργάτες μας, οπότε θα απαιτήσουμε από αυτούς τους συνεργάτες να τηρήσουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι συνεργάτες περιλαμβάνουν τη μητρική μας εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές εταιρείες, συνεργάτες κοινοπραξίας ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο μαζί μας.
 • Με συνεργάτες: Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες για να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.
 • Με άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους κοινόχρηστους χώρους με άλλους χρήστες, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να προβληθούν από όλους τους χρήστες και να διανεμηθούν δημόσια έξω.
 • Με τη συγκατάθεσή σας: Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την ασφάλεια ή για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν σε - και να συντηρηθούν σε - υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους από τη δικαιοδοσία σας.

Η συγκατάθεσή σας για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ακολουθούμενη από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των Τα δεδομένα σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Εμπορικές συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία εμπλέκεται σε συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα παράσχουμε ειδοποίηση πριν από τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων και υπόκειται σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Επιβολή του νόμου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να κληθεί να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κρατική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την καλή πίστη ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση
 • Προστατεύστε και υπερασπιστείτε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας
 • Αποτροπή ή διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Προστατέψτε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της υπηρεσίας ή του κοινού
 • Προστατέψτε από τη νομική ευθύνη

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι ασφαλής 100%. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις Πολιτικές απορρήτου τους.

Ανάλυση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google, η οποία παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διάθεση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία στο Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη σελίδα απορρήτου και Όρων της Google: https://policies.google.com/privacy

Μάρκετινγκ μέσω email

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τους παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαχείριση και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς.

Mailchimp

Το Mailchimp είναι μια υπηρεσία αποστολής μάρκετινγκ μέσω email που παρέχεται από την The Rocket Science Group LLC.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Mailchimp, επισκεφθείτε την Πολιτική απορρήτου τους: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Συμπεριφορικό επαναληπτικό μάρκετινγκ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημιστεί σε εσάς μετά την πρόσβαση ή την επίσκεψη στην Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies και τεχνολογίες χωρίς cookie για να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, ώστε να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας ώστε να αντανακλά τα ενδιαφέροντά σας και να σας προβάλλουμε διαφημίσεις που είναι πιθανό να ενδιαφέρουν περισσότερο σε εσένα.

Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου τους και για να μας επιτρέψουν:

 • Μετρήστε και αναλύστε τη δραστηριότητα κίνησης και περιήγησης στην υπηρεσία μας
 • Εμφάνιση διαφημίσεων για τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες μας σε εσάς σε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων
 • Μετρήστε και αναλύστε την απόδοση των διαφημιστικών μας καμπανιών

Ορισμένοι από αυτούς τους τρίτους προμηθευτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες χωρίς cookie που ενδέχεται να μην επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που αποκλείουν τα cookie. Το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να αποκλείσετε τέτοιες τεχνολογίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία τρίτου μέρους για να απορρίψετε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών με σκοπό την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος:

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από όλες τις εξατομικευμένες διαφημίσεις ενεργοποιώντας δυνατότητες απορρήτου στην κινητή συσκευή σας, όπως Limit Ad Tracking (iOS) και Opt Out of Ads εξατομίκευση (Android). Ανατρέξτε στο Σύστημα βοήθειας της κινητής συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες, όπως κατακερματισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχουν) ή άλλα διαδικτυακά αναγνωριστικά που συλλέγονται στην Υπηρεσία μας με αυτούς τους τρίτους προμηθευτές. Αυτό επιτρέπει στους τρίτους προμηθευτές μας να αναγνωρίζουν και να σας προβάλλουν διαφημίσεις σε όλες τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από αυτούς τους τρίτους προμηθευτές και τις δυνατότητες μεταξύ συσκευών, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου κάθε προμηθευτή που αναφέρεται παρακάτω.

Οι τρίτοι προμηθευτές που χρησιμοποιούμε είναι:

Google Ads (AdWords)

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads (AdWords) παρέχεται από την Google Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google μεταβαίνοντας στη σελίδα ρυθμίσεων του Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Η Google συνιστά επίσης την εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέψουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη σελίδα απορρήτου και Όρων της Google: https://policies.google.com/privacy

Facebook

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Facebook παρέχεται από την Facebook Inc.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/516147308587266

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Το Facebook συμμορφώνεται με τις αρχές αυτορρύθμισης για τη διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση που καθιερώθηκε από την Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Digital Advertising Alliance στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/, η Digital Advertising Alliance of Canada στον Καναδά http://youradchoices.ca/ ή το European Interactive Digital Advertising Alliance στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/ή να εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, επισκεφθείτε την Πολιτική δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Χρήση, απόδοση και διάφορα

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την καλύτερη βελτίωση της υπηρεσίας μας.

Αόρατο reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε μια αόρατη υπηρεσία captcha που ονομάζεται reCAPTCHA. Το reCAPTCHA λειτουργεί από την Google.

Η υπηρεσία reCAPTCHA ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες από εσάς και από τη συσκευή σας για λόγους ασφαλείας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το reCAPTCHA διατηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Απόρρητο του GDPR

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του GDPR

Μπορούμε να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Συγκατάθεση: Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Εκτέλεση σύμβασης: Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με Εσάς ή / και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Νομικές υποχρεώσεις: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.
 • Ζωτικά ενδιαφέροντα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου.
 • Δημόσια συμφέροντα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία.
 • Νόμιμα ενδιαφέροντα: Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα βοηθήσει ευχαρίστως να αποσαφηνίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ειδικότερα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σεβαστεί το απόρρητο των Προσωπικών σας Δεδομένων και να εγγυηθεί ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και από το νόμο, εάν βρίσκεστε εντός της ΕΕ, να:

 • Ζητήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Όποτε είναι εφικτό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας στην ενότητα Ρυθμίσεις λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε. Αυτό σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για εσάς.
 • Ζητήστε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να έχετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς που διορθώσατε.
 • Αντικείμενο στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει όταν βασίζουμε σε νόμιμο συμφέρον ως τη νομική βάση για την επεξεργασία μας και υπάρχει κάτι σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτήν την άποψη. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Ζητήστε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος να συνεχίσουμε την επεξεργασία μας.
 • Ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά δώσατε τη συγκατάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση συμβολαίου με εσάς.
 • Ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων GDPR

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης επικοινωνώντας μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Εάν υποβάλλετε ένα αίτημα, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό για να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ.

Σελίδα θαυμαστών του Facebook

Ελεγκτής δεδομένων για τη σελίδα θαυμαστών του Facebook

Η Εταιρεία είναι ο Ελεγκτής Δεδομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Ως χειριστής της σελίδας θαυμαστών του Facebook https://www.facebook.com/NordicChem/, η Εταιρεία και ο διαχειριστής του κοινωνικού δικτύου Facebook είναι Κοινοί Ελεγκτές.

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με το Facebook που ορίζουν τους όρους χρήσης της Σελίδας Θαυμαστών του Facebook, μεταξύ άλλων. Αυτοί οι όροι βασίζονται κυρίως στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Επισκεφθείτε την Πολιτική απορρήτου του Facebook https://www.facebook.com/policy.php για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειρίζεται το Facebook Προσωπικά δεδομένα ή επικοινωνήστε με το Facebook στο διαδίκτυο ή μέσω ταχυδρομείου: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Insights Facebook

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Facebook Insights σε σχέση με τη λειτουργία της Σελίδας θαυμαστών του Facebook και βάσει του GDPR, προκειμένου να λάβουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες μας.

Για το σκοπό αυτό, το Facebook τοποθετεί ένα cookie στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται τη σελίδα μας θαυμαστών στο Facebook. Κάθε cookie περιέχει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης και παραμένει ενεργό για μια περίοδο δύο ετών, εκτός εάν διαγραφεί πριν από το τέλος αυτής της περιόδου.

Το Facebook λαμβάνει, καταγράφει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Cookie, ειδικά όταν ο χρήστης επισκέπτεται τις υπηρεσίες Facebook, υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέλη της σελίδας Fan Facebook και άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, επισκεφθείτε την Πολιτική απορρήτου του Facebook εδώ: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Απόρρητο CCPA

Αυτή η ενότητα ειδοποίησης απορρήτου για κατοίκους της Καλιφόρνια συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική απορρήτου μας και ισχύει αποκλειστικά για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που διαμένουν στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται

Συλλέγουμε πληροφορίες που προσδιορίζουν, σχετίζονται, περιγράφουν, αναφέρουν, είναι ικανές να συσχετιστούν, ή θα μπορούσαν λογικά να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με έναν συγκεκριμένο καταναλωτή ή συσκευή. Ακολουθεί μια λίστα κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε ή ενδέχεται να έχουμε συλλέξει από κατοίκους της Καλιφόρνια τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες και τα παραδείγματα που παρέχονται στην παρακάτω λίστα είναι εκείνα που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών συλλέχθηκαν στην πραγματικότητα από εμάς, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή πίστη μας ότι γνωρίζουμε ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία ενδέχεται να έχουν και να έχουν συλλεχθεί. Για παράδειγμα, ορισμένες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών θα συλλέγονταν μόνο εάν μας παρέχετε τέτοιες προσωπικές πληροφορίες απευθείας σε εμάς.

Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά.

Παραδείγματα: Ένα πραγματικό όνομα, ψευδώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, διαδικτυακό αναγνωριστικό, διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα λογαριασμού, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά.

Συλλέχθηκε: Ναι.

Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό του California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e)).

Παραδείγματα: Όνομα, υπογραφή, αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης ή κράτους μέλους, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκπαίδευση, απασχόληση, ιστορικό εργασίας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας , αριθμό χρεωστικής κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πληροφορία, ιατρική πληροφορία ή πληροφορίες ασφάλισης υγείας. Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται με άλλες κατηγορίες.

Συλλέχθηκε: Ναι.

Κατηγορία Γ: Προστατευόμενα χαρακτηριστικά ταξινόμησης σύμφωνα με την Καλιφόρνια ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Παραδείγματα: Ηλικία (40 ετών και άνω), φυλή, χρώμα, καταγωγή, εθνική καταγωγή, ιθαγένεια, θρησκεία ή θρησκεία, οικογενειακή κατάσταση, ιατρική κατάσταση, σωματική ή ψυχική αναπηρία, σεξ (συμπεριλαμβανομένου του φύλου, ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου, εγκυμοσύνη ή τοκετός και σχετικές ιατρικές καταστάσεις), σεξουαλικός προσανατολισμός, βετεράνος ή στρατιωτική κατάσταση, γενετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών γενετικών πληροφοριών).

Συλλέχθηκε: Όχι.

Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες.

Παραδείγματα: Αρχεία και ιστορικό προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν ή εξετάστηκαν.

Συλλέχθηκε: Όχι.

Κατηγορία Ε: Βιομετρικές πληροφορίες.

Παραδείγματα: Γενετικά, φυσιολογικά, συμπεριφορικά και βιολογικά χαρακτηριστικά ή μοτίβα δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή προτύπου ή άλλου αναγνωριστικού ή πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, αποτυπώματα προσώπου και φωνητικά αποτυπώματα, σάρωση ίριδας ή αμφιβληστροειδούς, πληκτρολόγηση, βάδισμα ή άλλα φυσικά μοτίβα και δεδομένα ύπνου, υγείας ή άσκησης.

Συλλέχθηκε: Όχι.

Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου.

Παραδείγματα: Αλληλεπίδραση με την Υπηρεσία ή τη διαφήμισή μας.

Συλλέχθηκε: Ναι.

Κατηγορία Ζ: Δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας.

Παραδείγματα: Κατά προσέγγιση φυσική τοποθεσία.

Συλλέχθηκε: Όχι.

Κατηγορία Η: Αισθητηριακά δεδομένα.

Παραδείγματα: Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες.

Συλλέχθηκε: Όχι.

Κατηγορία I: Επαγγελματικές ή σχετικές με την απασχόληση πληροφορίες.

Παραδείγματα: Τρέχον ή παρελθόν ιστορικό εργασίας ή αξιολογήσεις απόδοσης.

Συλλέχθηκε: Όχι.

Κατηγορία J: Πληροφορίες μη δημόσιας εκπαίδευσης (σύμφωνα με τον νόμο περί οικογενειακών εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και απορρήτου (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99)).

Παραδείγματα: Εκπαιδευτικά αρχεία που σχετίζονται άμεσα με μαθητή που διατηρείται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κόμμα που ενεργεί για λογαριασμό του, όπως βαθμοί, μεταγραφές, λίστες τάξεων, προγράμματα μαθητών, κωδικοί αναγνώρισης μαθητή, οικονομικές πληροφορίες φοιτητών ή πειθαρχικά αρχεία μαθητών.

Συλλέχθηκε: Όχι.

Κατηγορία Κ: Συμπεράσματα που προέρχονται από άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Παραδείγματα: Προφίλ που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις, τις προθέσεις, τη συμπεριφορά, τη συμπεριφορά, τη νοημοσύνη, τις ικανότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου.

Συλλέχθηκε: Όχι.

Σύμφωνα με το CCPA, τα προσωπικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν:

 • Δημόσιες διαθέσιμες πληροφορίες από κυβερνητικά αρχεία
 • Αναγνωρισμένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες καταναλωτή
 • Πληροφορίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του CCPA, όπως:
 • Υγειονομικές ή ιατρικές πληροφορίες που καλύπτονται από τον νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας της ασφάλισης υγείας του 1996 (HIPAA) και του νόμου περί εμπιστευτικότητας της ιατρικής πληροφόρησης της Καλιφόρνια (CMIA) ή δεδομένων κλινικών δοκιμών
 • Προσωπικές πληροφορίες που καλύπτονται από συγκεκριμένους τομεακούς νόμους περί απορρήτου, όπως ο νόμος περί δίκαιης πίστωσης (FRCA), ο νόμος Gramm-Leach-Bliley (GLBA) ή ο νόμος περί χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την Καλιφόρνια (FIPA) και ο νόμος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του οδηγού του 1994

Πηγές προσωπικών πληροφοριών

Λαμβάνουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω από τις ακόλουθες κατηγορίες πηγών:

 • Απευθείας από εσάς. Για παράδειγμα, από τις φόρμες που συμπληρώνετε στην Υπηρεσία μας, τις προτιμήσεις που εκφράζετε ή παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας μας.
 • Έμμεσα από εσάς. Για παράδειγμα, από την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία μας.
 • Αυτόματα από εσάς. Για παράδειγμα, μέσω cookie Εμείς ή οι Πάροχοι Υπηρεσιών που ορίζουμε στη Συσκευή σας καθώς περιηγείστε στην Υπηρεσία μας.
 • Από παρόχους υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τρίτοι προμηθευτές για παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας, τρίτων προμηθευτών για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σε Εσάς ή άλλων τρίτων προμηθευτών που χρησιμοποιούμε για την παροχή της Υπηρεσίας σε Εσάς.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών για επιχειρηματικούς σκοπούς ή εμπορικούς σκοπούς

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για «επιχειρηματικούς σκοπούς» ή «εμπορικούς σκοπούς» (όπως ορίζονται στο CCPA), τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα παραδείγματα:

 • Για να λειτουργήσουμε την Υπηρεσία μας και να σας παρέχουμε την Υπηρεσία μας.
 • Για να σας παρέχουμε υποστήριξη και να απαντάτε στα ερωτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης και της αντιμετώπισης των προβληματισμών σας και της παρακολούθησης και βελτίωσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για να εκπληρώσετε ή να ικανοποιήσετε τον λόγο που παρείχατε τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν κοινοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να θέσετε μια ερώτηση σχετικά με την Υπηρεσία μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας.
 • Για να απαντήσετε σε αιτήματα επιβολής του νόμου και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
 • Όπως περιγράφεται σε εσάς κατά τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων ή όπως ορίζεται διαφορετικά στο CCPA.
 • Για εσωτερικούς διοικητικούς και ελεγκτικούς σκοπούς.
 • Για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας και την προστασία από κακόβουλη, παραπλανητική, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης, όταν χρειάζεται, δίωξης των υπευθύνων για τέτοιες δραστηριότητες.

Λάβετε υπόψη ότι τα παραδείγματα που παρέχονται παραπάνω είναι ενδεικτικά και δεν προορίζονται να είναι εξαντλητικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων".

Εάν αποφασίσουμε να συλλέξουμε επιπλέον κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για ουσιαστικά διαφορετικούς, άσχετους ή ασυμβίβαστους σκοπούς, θα ενημερώσουμε αυτήν την Πολιτική απορρήτου.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για επιχειρηματικούς σκοπούς ή εμπορικούς σκοπούς

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε και ενδέχεται να έχουμε χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς:

Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά

Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό της Καλιφόρνια Records Πελατών (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e))

Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτές που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών αποκαλύφθηκαν στην πραγματικότητα, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή πίστη μας ότι γνωρίζουμε ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία ενδέχεται να είναι και να έχουν αποκαλυφθεί.

Όταν αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς, συνάπτουμε ένα συμβόλαιο που περιγράφει τον σκοπό και απαιτεί από τον παραλήπτη να διατηρήσει εμπιστευτικές αυτές τις προσωπικές πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιήσει για κανένα σκοπό εκτός από την εκτέλεση της σύμβασης.

Πώληση προσωπικών πληροφοριών

Όπως ορίζεται στο CCPA, «πώληση» και «πώληση» σημαίνει πώληση, ενοικίαση, απελευθέρωση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταφορά ή άλλη επικοινωνία προφορικά, γραπτώς ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή από επιχείρηση σε τρίτο μέρος για πολύτιμη εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να έχουμε λάβει κάποιο είδος οφέλους ως αντάλλαγμα για την κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών, αλλά όχι απαραίτητα χρηματικό όφελος.

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω είναι αυτές που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών πουλήθηκαν στην πραγματικότητα, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή πίστη που πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία ενδέχεται να έχουν κοινοποιηθεί και να έχουν κοινοποιηθεί για τιμή σε αντάλλαγμα .

Μπορούμε να πουλήσουμε και να έχουμε πουλήσει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών:

Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά

Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό της Καλιφόρνια Records Πελατών (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e))

Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται στις παραπάνω κατηγορίες με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:

Πάροχοι υπηρεσιών

Οι συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες μας

Προμηθευτές τρίτων στους οποίους Εσείς ή οι αντιπρόσωποί σας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Πώληση προσωπικών στοιχείων ανηλίκων κάτω των 16 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από ανηλίκους κάτω των 16 ετών μέσω της Υπηρεσίας μας, αν και ορισμένοι ιστότοποι τρίτων με τους οποίους συνδέουμε ενδέχεται να το πράξουν. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου και ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να δίνουν οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ πληροφορίες σε άλλους ιστότοπους χωρίς την άδειά τους.

Δεν πουλάμε τα προσωπικά στοιχεία των Καταναλωτών που γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 16 ετών, εκτός εάν λάβουμε καταφατική εξουσιοδότηση (το «δικαίωμα συμμετοχής») είτε από τον Καταναλωτή που είναι μεταξύ 13 και 16 ετών, ή ο γονέας ή κηδεμόνας ενός καταναλωτή ηλικίας κάτω των 13 ετών. Οι καταναλωτές που επιλέγουν την πώληση προσωπικών πληροφοριών μπορούν να εξαιρεθούν από τις μελλοντικές πωλήσεις ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης, Εσείς (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να υποβάλετε αίτημα σε εμάς επικοινωνώντας μαζί μας.

Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών (ή 16) μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας με επαρκείς λεπτομέρειες για να μας επιτρέψετε να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA

Το CCPA παρέχει στους κατοίκους της Καλιφόρνια συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα ειδοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ειδοποιηθείτε ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε. Σύμφωνα με το CCPA, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την πώληση, την αποκάλυψή μας για επιχειρηματικούς σκοπούς και το μερίδιο προσωπικών πληροφοριών. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα σας αποκαλύψουμε:
 • Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς
 • Οι κατηγορίες πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς
 • Ο επιχειρηματικός ή εμπορικός μας σκοπός για τη συλλογή ή πώληση αυτών των προσωπικών πληροφοριών
 • Οι κατηγορίες τρίτων με τους οποίους Μοιραζόμαστε αυτά τα προσωπικά στοιχεία
 • Τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εσάς
 • Εάν πουλήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή αποκαλύψαμε τα προσωπικά σας στοιχεία για επιχειρηματικό σκοπό, θα σας αποκαλύψουμε:
 • Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που πωλούνται
 • Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών κατηγορίες που αποκαλύπτονται
 • Το δικαίωμα να πω όχι στην πώληση Προσωπικών Δεδομένων (εξαίρεση). Έχετε το δικαίωμα να μας κατευθύνετε να μην πουλήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να υποβάλετε αίτημα εξαίρεσης επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα διαγράψουμε (και θα καθορίσουμε τους παρόχους υπηρεσιών μας να διαγράψουν) τα προσωπικά σας στοιχεία από τα αρχεία μας, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση. Μπορεί να απορρίψουμε το αίτημά σας διαγραφής εάν η διατήρηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη για εμάς ή τους παρόχους υπηρεσιών μας για:
 • Ολοκληρώστε τη συναλλαγή για την οποία Συλλέξαμε τα προσωπικά στοιχεία, παρέχουμε ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που ζητήσατε, προβούμε σε ενέργειες που αναμένονται εύλογα στο πλαίσιο της τρέχουσας επιχειρηματικής μας σχέσης με εσάς ή εκτελούμε με άλλο τρόπο τη σύμβασή μας μαζί σας.
 • Εντοπίστε περιστατικά ασφαλείας, προστατεύστε από κακόβουλη, παραπλανητική, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα ή διώξτε τους υπεύθυνους για τέτοιες δραστηριότητες.
 • Εντοπίστε προϊόντα για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση σφαλμάτων που επηρεάζουν την υπάρχουσα σκοπούμενη λειτουργικότητα
 • Ασκήστε ελεύθερη ομιλία, διασφαλίστε το δικαίωμα άλλου καταναλωτή να ασκήσει τα δικαιώματα του ελεύθερου λόγου ή να ασκήσει άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο.
 • Συμμορφωθείτε με τον νόμο περί απορρήτου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες της Καλιφόρνιας (Υπολογισμός του Ποινικού Κώδικα § 1546 κ.λπ.).
 • Συμμετοχή σε δημόσια ή από ομότιμη επιστημονική, ιστορική ή στατιστική έρευνα για το δημόσιο συμφέρον που συμμορφώνεται με όλους τους άλλους ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας και απορρήτου, όταν η διαγραφή των πληροφοριών ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά το επίτευγμα της έρευνας, εάν προηγουμένως παρείχατε ενημερωμένη συγκατάθεση .
 • Ενεργοποιήστε αποκλειστικά εσωτερικές χρήσεις που ευλόγως ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των καταναλωτών βάσει της σχέσης σας με εμάς.
 • Συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση.
 • Κάντε άλλες εσωτερικές και νόμιμες χρήσεις αυτών των πληροφοριών που είναι συμβατές με το πλαίσιο στο οποίο τις παρείχατε.
 • Το δικαίωμα να μην γίνονται διακρίσεις. Έχετε το δικαίωμα να μην κάνετε διακρίσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του καταναλωτή σας, όπως:
 • Άρνηση αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς
 • Χρέωση διαφορετικών τιμών ή τιμών για αγαθά ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκπτώσεων ή άλλων παροχών ή επιβολή κυρώσεων
 • Παροχή διαφορετικού επιπέδου ή ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς
 • Προτείνοντας ότι θα λάβετε διαφορετική τιμή ή τιμή για αγαθά ή υπηρεσίες ή διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών

Άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων CCPA

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA και εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Με email: info@nordicchem.com

Μόνο εσείς, ή ένα άτομο εγγεγραμμένο στον υπουργό Εξωτερικών της Καλιφόρνια, το οποίο εξουσιοδοτείτε να ενεργείτε εκ μέρους σας, μπορεί να υποβάλει επαληθεύσιμο αίτημα που σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το αίτημά σας προς εμάς πρέπει:

 • Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα Είστε το άτομο για το οποίο συλλέξαμε προσωπικά στοιχεία ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
 • Περιγράψτε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, να αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε σωστά σε αυτό

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες εάν δεν μπορούμε:

 • Επαληθεύστε την ταυτότητά σας ή την αρχή για να υποβάλετε το αίτημα
 • Και επιβεβαιώστε ότι τα προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με εσάς

Θα αποκαλύψουμε και θα παραδώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες δωρεάν εντός 45 ημερών από την παραλαβή του επαληθεύσιμου αιτήματός σας. Η χρονική περίοδος για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά επιπλέον 45 ημέρες όταν είναι απαραίτητο και με προηγούμενη ειδοποίηση.

Τυχόν γνωστοποιήσεις που παρέχουμε θα καλύπτουν μόνο την περίοδο 12 μηνών που προηγείται της παραλαβής του επαληθεύσιμου αιτήματος.

Για αιτήματα φορητότητας δεδομένων, θα επιλέξουμε μια μορφή για την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και θα σας επιτρέψουν να μεταδώσετε τις πληροφορίες από μια οντότητα σε μια άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια.

Μην πουλάω τα προσωπικά μου στοιχεία

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή από εσάς, θα σταματήσουμε να πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε (για παράδειγμα, οι αναλυτές ή οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες) ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία στην Υπηρεσία που πουλά προσωπικά στοιχεία όπως ορίζεται από τη νομοθεσία CCPA. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για διαφημιστικούς σκοπούς βάσει ενδιαφέροντος και από αυτές τις πιθανές πωλήσεις, όπως ορίζονται στη νομοθεσία CCPA, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε εξαίρεση αφορά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ίσως χρειαστεί να εξαιρεθείτε από κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Δικτυακός τόπος

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων που είναι εξατομικευμένες όπως προβάλλονται από τους Παροχείς Υπηρεσιών ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην Υπηρεσία:

Η εξαίρεση θα τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας που είναι μοναδικό για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να εξαιρεθείτε. Εάν αλλάξετε προγράμματα περιήγησης ή διαγράψετε τα cookie που έχουν αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα πρέπει να εξαιρεθείτε ξανά.

Κινητές συσκευές

Η κινητή συσκευή σας μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για να προβάλλετε διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας:

 • "Εξαίρεση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος" ή "Εξαίρεση από εξατομίκευση διαφημίσεων" σε συσκευές Android
 • "Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων" σε συσκευές iOS

Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας από την κινητή συσκευή σας αλλάζοντας τις προτιμήσεις στην κινητή συσκευή σας.

Πολιτική "Μην παρακολουθείτε" όπως απαιτείται από τον νόμο της Καλιφόρνια για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (CalOPPA)

Η υπηρεσία μας δεν ανταποκρίνεται σε σήματα Do Not Track.

Ωστόσο, ορισμένοι ιστότοποι τρίτων παρακολουθούν τις δραστηριότητες περιήγησής σας. Εάν επισκέπτεστε τέτοιους ιστότοπους, μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ενημερώσετε ιστότοπους που δεν θέλετε να παρακολουθείτε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το DNT μεταβαίνοντας στη σελίδα προτιμήσεων ή ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Παιδικό απόρρητο

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από άτομα κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας παρείχε Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, Λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

Εάν πρέπει να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας και η χώρα σας απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα, ενδέχεται να απαιτήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα σας πριν συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας απορρήτου στην Καλιφόρνια (Ο νόμος της Καλιφόρνιας Shine the Light)

Σύμφωνα με την Ενότητα 1798 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας (νόμος της Shine the Light της Καλιφόρνια), οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας που έχουν εδραιωμένη επιχειρηματική σχέση μαζί μας μπορούν να ζητούν πληροφορίες μία φορά το χρόνο σχετικά με την κοινή χρήση των προσωπικών τους δεδομένων με τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ τρίτων.

Εάν θέλετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες βάσει του νόμου California Shine the Light και εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Δικαιώματα απορρήτου της Καλιφόρνιας για ανήλικους χρήστες (Κλάδος Καλιφόρνια Επιχειρήσεις και Επαγγέλματα Ενότητα 22581)

Η ενότητα Κωδικός 22581 της Καλιφόρνια για Επιχειρήσεις και Επαγγέλματα επιτρέπει σε κατοίκους της Καλιφόρνιας κάτω των 18 ετών που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες διαδικτυακών ιστότοπων, υπηρεσιών ή εφαρμογών να ζητούν και να λαμβάνουν κατάργηση περιεχομένου ή πληροφοριών που έχουν δημοσιεύσει δημοσίως.

Για να ζητήσετε την κατάργηση τέτοιων δεδομένων και εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.

Λάβετε υπόψη ότι το αίτημά σας δεν εγγυάται την πλήρη ή ολοκληρωμένη κατάργηση περιεχομένου ή πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και ότι ο νόμος ενδέχεται να μην επιτρέπει ή να απαιτείται κατάργηση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email και / ή προειδοποιητικής ειδοποίησης στην Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσετε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Με email: info@nordicchem.com

Ξεκινήστε να προστατεύετε την επιχείρησή σας σήμερα!

Ανοίξτε ξανά με ασφάλεια στους εργοδότες και τους πελάτες σας

Οι μακροχρόνιες αντιμικροβιακές επικαλύψεις χρησιμεύουν ως ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία παραμένει ενεργή σε επιφάνειες όλη την ημέρα καθημερινά χωρίς την ανάγκη για συνεχή εφαρμογή.

Κλείστε μια συνάντηση!

+44 7441926616

info@nordicchem.com